Krijg een GRATIS IMPRESSIE in een van onze Shopify-thema's. Vraag nu aan

Privacy beleid

Privacyverklaring Someone You Know BV

Dit is de privacyverklaring van de besloten vennootschap met gewone structuur Someone You Know BV, hierna: Someone You Know. Someone You Know, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86560794 en is gevestigd aan het Wilhelminaplein 25 (5611HG) in Eindhoven. In dit document wordt uitgelegd hoe Someone You Know omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Someone You Know besteedt de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan de verwerking van uw persoonsgegevens.

Onder deze verklaring vallen ook producten en diensten met handelsnamen geregistreerd onder Someone You Know, namelijk:

Xpansion-app-blokken en -secties

Theme Xtra

Theme Xclusive

Theme Next

 

Verkrijgen van persoonsgegevens:

Als u gebruik maakt van de diensten van Someone You Know, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Someone You Know, of worden in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens van u verkregen. Met persoonsgegevens worden alle gegevens bedoeld die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Categorieën persoonlijke gegevens

Someone You Know, verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

Contact- en NAW-gegevens, waaronder locatiegegevens, telefoonnummer, e-mailadres;

Bedrijfsgegevens, waaronder BTW-nummer en KvK-nummer;

Ander afleveradres;

Financiële gegevens;

Accountgegevens, inclusief uw wachtwoord en gebruikersnaam;

Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt.

 

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die Someone You Know verwerkt, zijn bedoeld om:

om contact met u op te nemen om u te informeren over de diensten die u heeft afgenomen en de uitvoering daarvan;

om haar diensten uit te voeren;

haar dienstverlening verbeteren;

om betalingen te kunnen doen;

om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

om marketing- en communicatie-uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de website door het analyseren van bezoekersgedrag op de website;

om nieuwsbrieven te kunnen versturen;

voor het uitvoeren van de dienst gegevens uit te wisselen met derden, voor zover dit noodzakelijk is.

 

Verwerkingsbasis

De verwerking van persoonsgegevens is alleen mogelijk op basis van de volgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering van de overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het leveren van de diensten van Someone You Know, worden persoonsgegevens verwerkt. Someone You Know verwerkt uitsluitend gegevens die Someone You Know noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over jou en jouw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is de overeenkomst die u bent aangegaan met Someone You Know. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt door de website iemandjeweet.online, help.iemandjeweet.online te bezoeken als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

Verwerking nodig

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienst uit te kunnen voeren. De diensten die Someone You Know aanbiedt kunnen niet volledig worden uitgevoerd zonder verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig is, dient u daarvoor separaat toestemming te geven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

 

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die Someone You Know verwerkt, worden bewaard in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Indien op grond van wet- of regelgeving een langere bewaartermijn vereist is, worden de persoonsgegevens in overeenstemming met deze eisen langer bewaard. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

 

Verwerking door derden

Someone You Know deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonlijke gegevens verkocht. Het kan zijn dat Someone You Know een wettelijke verplichting heeft om persoonsgegevens met derden te delen. Indien persoonsgegevens met derden worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derde partijen waarmee persoonsgegevens worden gedeeld zijn:

De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt zijn contact-, NAW-gegevens en financiële gegevens.

Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt zijn de contact- en NAW-gegevens.

Websitebeheerder, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt zijn de contact- en NAW-gegevens.

Intercom, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonlijke gegevens